Opis przedmiotu

Kurs Sterylizacji narzędzi przeznaczone dla personelu medycznego i niemedycznego, asystentek i higienistek stomatologicznych, technika usług kosmetycznych.

Kurs skierowany jest do osób wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia.

Program:

 • podstawy prawne obowiązujące przy wykonywaniu procesów dekontaminacji, aseptyka, antyseptyka, klasyfikacja Spauldinga,

 • zagrożenia na stanowisku pracy, ekspozycja zawodowa,

 • stosowanie środków ochrony indywidualnej, zasady postępowania z odpadami medycznymi na stanowisku pracy,

 • preparaty dezynfekcyjne (zasady wyboru i ich zastosowanie), metody mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

 • zasady kwalifikowania sprzętów i wyrobów do odpowiednich metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji, urządzenia do procesów dekontaminacji,

 • rodzaje opakowań, zasady pakowania,

 • ustalanie terminów ważności po procesach sterylizacji, warunki przechowywania sprzętu po sterylizacji,

 • metody kontroli skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, dokumentacja procesów.

Efekty kształcenia:

 • uczestnik kursu wie jakie środki ostrożności zachować, aby praca była realizowana w warunkach higienicznych i bezpiecznych dla otoczenia osób w nim pracujących oraz klientów,
 • kursant potrafi rozróżnić proces dezynfekcji i sterylizacji oraz zna środki używane do dezynfekcji i sterylizacji,
 • nabycie wiedzy z zakresu prowadzania zeszytu sterylizacji.

KURS STERYLIZACJI NARZĘDZI

Kod produktu: kurs_sterylizacji_narzedzi

Czas trwania kursu: 1 dzień

Cena: 700,00 zł

Opis przedmiotu

Kurs Sterylizacji narzędzi przeznaczone dla personelu medycznego i niemedycznego, asystentek i higienistek stomatologicznych, technika usług kosmetycznych.

Kurs skierowany jest do osób wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia.

Program:

 • podstawy prawne obowiązujące przy wykonywaniu procesów dekontaminacji, aseptyka, antyseptyka, klasyfikacja Spauldinga,

 • zagrożenia na stanowisku pracy, ekspozycja zawodowa,

 • stosowanie środków ochrony indywidualnej, zasady postępowania z odpadami medycznymi na stanowisku pracy,

 • preparaty dezynfekcyjne (zasady wyboru i ich zastosowanie), metody mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

 • zasady kwalifikowania sprzętów i wyrobów do odpowiednich metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji, urządzenia do procesów dekontaminacji,

 • rodzaje opakowań, zasady pakowania,

 • ustalanie terminów ważności po procesach sterylizacji, warunki przechowywania sprzętu po sterylizacji,

 • metody kontroli skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, dokumentacja procesów.

Efekty kształcenia:

 • uczestnik kursu wie jakie środki ostrożności zachować, aby praca była realizowana w warunkach higienicznych i bezpiecznych dla otoczenia osób w nim pracujących oraz klientów,
 • kursant potrafi rozróżnić proces dezynfekcji i sterylizacji oraz zna środki używane do dezynfekcji i sterylizacji,
 • nabycie wiedzy z zakresu prowadzania zeszytu sterylizacji.

ARTMEDLINER

Mikropigmentacja Kosmetyczna i Medycyna Estetyczna

Karina Smolarz-Śmietańska